VISI DAN MISI UPBK

 

 

Visi

 

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling menjadi peneraju utama dalam mewujudkan suasana yang teraputik dan kondusif di sekolah menjelang tahun 2015

 

 

 

Misi

 

Untuk merealisasikan visi, kami akan memastikan misi berikut dilaksanakan dengan jayanya:

 

1.            Menguruskan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling dengan cekap dan berkesan.

2.            Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran intelek (IQ), emosi yang tinggi (EQ), dan berakhlak mulia (SQ).

3.            Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik.

4.            Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program bimbingan dan kaunseling.

5.            Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

6.            Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan dalam kalangan murid.

Translate »
powered by rekommend.io