KOD ETIKA KAUNSELOR UPBK

KOD ETIKA GURU

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

SEPENUH MASA

 

1.            GBKSM hendaklah mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasnya berlandaskan undang-undang tersebut.

 

2.            GBKSM hendaklah menjaga tatalakunya demi memelihara piawaian dan identiti sebagai seorang GBKSM dan integriti profesion.

 

3.        GBKSM hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan, kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya.

 

4.            GBKSM hendaklah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab, objektif dan jujur.

 

GBKSM hendaklah diselia dan dinilai tugasnya oleh penyelia profesional melalui penyeliaan lazim dan sokongan perunding

Translate »
powered by rekommend.io