Piagam Pelanggan

Kami staf SMKAP berazam :

  • Melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan hasrat Jabatan Pelajaran Negeri Perlis serta Kementerian Pelajaran Malaysia
  • Berusaha melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dengan mengamalkan metodologi yang terkini dan berkesan.
  • Menyediakan pelajar dengan pendidikan yang komprehensif agar pelajar mempunyai daya saing dan jati diri yang tinggi.
  • Sentiasa berusaha mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dengan memberi penekanan kepada kebersihan , keceriaan dan keselamatan.

Translate »
powered by rekommend.io