Pengurusan Kurikulum Tingkatan 6

MAJLIS KURIKULUM PPU

TAHUN 2014

Pengerusi                 :       Pn. Hjh. Shabariah Bt. Othman

Naib Pengerusi         :       Pn. Sarkiah Bt. Ibrahim

Setiausaha                :       Cik Norizan Bt. Hashim

AJK                            :       Pn. Siti Rahmah Bt. Shaari

                                         Pn. Mazenah Bt. Jusoh

                                         Pn. Maznah Bt. Mat

                                         En. Fakhruddin Bin Yaali

                                         Pn. Isma Junaiza Bt. Ishak


Penyelaras Bidang

 Penyelaras Bidang Kemanusiaan       :        Cik Norizan Bt. Hashim

Penyelaras Bidang Agama                  :        Pn. Mazenah Bt. Jusoh

 Panitia Mata Pelajaran

 Ketua Panitia Usuluddin                      :        Pn. Sarkiah Ibrahim

Ketua Panitia Pengajian AM               :        En. Fakhruddin Yaali

Ketua Panitia MUET                            :        Pn Siti Rahmah Shaari

Ketua Panitia Bahasa Melayu             :        Cik Norizan Hashim

Ketua Panitia Bahasa Arab                 :        Pn. Mazenah Jusoh

Ketua Panitia Sejarah                         :        Pn. Isma Junaiza Ishak

 

Peperiksaan & Penilaian

 S/U Peperiksaan Awam (MUET & STPM)    :        Pn. Siti Rahmah Shaari

S/U Peperiksaan Dalaman                           :        Pn. Mazenah Jusoh


IMTIAZ

En. Fakhruddin Yaali

Pn. Mazenah Jusoh


Apakah Sistem Pengajian Yang Digunakan ?

 Pengajian dibahagikan kepada tiga (3) penggal


Penggal

Calon

Jangka Masa

Tarikh

Penggal 1

6 Rendah

6 Bulan

Mei           Oktober

Penggal 2

6 Atas

5 Bulan

Januari      Mei

Penggal 3

6 Atas

5 Bulan

Jun             Oktober

 

 Pemilihan Mata Pelajaran

 Maksimum      :           Lima (5) mata pelajaran termasuk Pengajian Am

 Untuk tujuan kemasukan ke IPTA, keputusan terbaik bagi empat (4) mata pelajaran termasuk Pengajian Am akan diambil kira.

 

APAKAH PAKEJ MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN?

 PAKEJ 1 : ALIRAN AGAMA

 

MUET

P. AM

B. ARAB

SYARIAH

USULUDDIN

 

PAKEJ 2 : ALIRAN KEMANUSIAAN

 

MUET

P. AM

B. ARAB

SEJARAH

BAHASA MELAYU

  

APAKAH SUKATAN PELAJARAN YANG PERLU DIKUASAI ?

 Jumlah kandungan bagi sesuatu mata pelajaran dibahagikan kepada tiga (3) bahagian iaitu satu (1) bahagian untuk satu (1) penggal

 

Mata Pelajaran

Penggal 1

Penggal 2

Penggal 3

Pengajian Am

·         Kemahiran Belajar

·         Malaysia Kekal Berdaulat

·         Penulisan Esei

·         Alih Bentuk Komunikasi

·         (Bentuk Linear Kepada Bukan Linear

·         Malasysia Maju Dan Sejahtera

·         Penulisan Esei

·         Alih Bentuk Komunikasi

(Bentuk Bukan Linear Kepada Linear

·         Malaysia Dan Negara

·         Penulisan Esei

Usuludin

·         Tauhid

·         Ulum Quran & Hadis

·         Mantik

Sejarah

·         Sejarah dunia (1500 – 1955)

·         Sejarah islam

(1500 – 1918)

·         Sejarah Malaysia Dan Asia Tenggara

(1800 – 2000)

Syariah

·         Muamalat

·         Munakahat

·         Murath

·         Inayah

·         Usul  Fiqh

·         Kaedah Fiqh

·         Ayat Ahkam

·         Hadis Ahkam

Bahasa Malaysia

·         Sejarah Perkembangan Bahasa

·         Fonetik Dan Fonologi

·         Bacaan Kritis

·         Penulisan Karangan Tidak Berformat

·         Morfologi

·         Sintaksis

·         Kesalahan Bahasa

·         Budaya Bahasa

·         Semantik

·         Pragmatik

·         Semantik

Bahasa Arab

·         Maharaq Lughawiyah

·         Soraf

·         Nahu

·         Maharaq Lughawiyah

·         Soraf

·         Nahu

·         Balaghah

·         Maharaq Lughawiyah

·         Soraf

·         Nahu

·         Nusus

 

PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

 a)      BENTUK PENGUJIAN

2 Bentuk Pengujian

a)      Peperiksaan Awam

b)      Pentaksiran Berasaskan Sekolah

 

 PEPERIKSAAN AWAM (STPM / MUET)

Bentuk penilaian

i)                    Diadakan secara bertulis

ii)                  Diadakan pada akhir setiap penggal

iii)                Calon dibenarkan mengulang peperiksaan bagi setiap penggal

iv)                Keputusan peperiksaan dikeluarkan pada setiap penggal

Peperiksaan

Siapa ?

Bila ?

Keputusan ?

Penggal 1

6 Rendah 2014

November 2014

Januari 2015

MUET

6 Atas 2014

Mac 2014

Jun 2014

Penggal 2

6 Atas 2014

Mei 2014

Julai 2014

MUET

6 Atas 2014

Julai 2014

Oktober 2014

Ujian Lisan Bahasa Arab

6 Atas 2014

September 2014

April 2015

Penggal 3

6 Atas 2014

November 2014

Januari 2015

 

JADUAL PEPERIKSAAN AWAM (STPM / MUET) 2014

 

PEPERIKSAAN

TARIKH

MUET

8 MAC 2014

PENGGAL 1

19 – 25 NOV 2014

PENGGAL 1 (ULANGAN)

13 – 19 NOV 2014

PENGGAL 2

19 – 22 MEI 2014

MUET

JULAI 2014

UJIAN LISAN BAHASA ARAB

17 – 18 SEPT 2014 / 22 – 23 SEPT 2014

PENGGAL 2 (ULANGAN)

20 – 26 NOV 2014

PENGGAL 3

3 – 10 NOV 2014

PENGGAL 3 (ULANGAN)

11 – 17 MAC 2014

 

 GRED MATA PELAJARAN

Gred

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

NGMP

4.0

3.75

3.33

3.00

2.67

2.33

2.00

1.67

1.33

1.00

0

           

            SKIM PENTAKSIRAN

 Mata Pelajaran : MUET

 4  komponen iaitu

Listening (800 / 1 )              45 markah

Speaking (800 / 2)               45 markah

Reading (80 / 3)                  120 markah

Writing (800 / 4)                 90 markah

Keputusan :

 

Band

1

2

3

4

5

6

Skor

Kurang daripada

100

101 – 139

140 – 179

180 – 219

225 – 259

260 – 300

 

 

Mata Pelajaran  :  BAHASA ARAB

 

Penggal

Markah

(Wajaran)

Jangkamasa

Jenis Pentaksiran

 

Penggal 1 (913/1)

Ujian Bertulis

Bahagian A : Pemahaman

Esei      (100 patah perkataan)

Bahagian B : Tatabahasa

a)      2 soalan esei saraf

b)      2 soalan esei nahu

 

 

 

70 (28%)

10 M

 

 

20 M

20 M

 

2 jam

Berpusat

 

Penggal 2 (913/2)

Ujian Bertulis

Bahagian A

a)      1 esei (pemahaman)

b)      1 esei (120 patah perkataan)

 

Bahagian B

a)      1 esei saraf

b)      2 esei nahu

 

Bahagian C

a)      1 soalan Balaghah

 

 

70 (28%)

 

10 M

10 M

 

 

10 M

20 M

 

 

20 M

 

2 jam

Berpusat

 

Penggal 3 (913/3)

Ujian Bertulis

Bahagian A

a)      Rumus Teks

 

Bahagian B

c)      1 esei saraf

d)      2 esei nahu

 

Bahagian C

a)      2 soalan esei teks sastera

 

 

 

50 (20%)

 

10 M

 

 

10 M

10 M

 

 

20 M

  jam

Berpusat

 

 Mata Pelajaran  :  SEJARAH

 

Penggal

Markah

(Wajaran)

Jangkamasa

Jenis Pentaksiran

Penggal 1 (940/1)

Ujian Bertulis

a)      Soalan Esei

      4 daripada 6 soalan

80 (29%)

2 jam

Berpusat

Penggal 2 (940/2)

Ujian Bertulis

a)      Soalan Esei

      3 daripada 3 soalan

60 (22%)

  jam

Berpusat

Penggal 3 (940/3)

Ujian Bertulis

a)      Soalan Esei

      4 daripada 6 soalan

80 (29%)

2 jam

Berpusat

 

 Mata Pelajaran  :  SYARIAH

 

Penggal

Markah

(Wajaran)

Jangkamasa

Jenis Pentaksiran

 

Penggal 1 (930/1)

Ujian Bertulis

Bahagian A : 2 daripada 3 esei

Bahagian B : 2  daripada 3 esei

 

 

80 (26.67%)

40 M

40 M

2 jam

Berpusat

 

Penggal 2 (930/2)

Ujian Bertulis

Bahagian A : 2 daripada 3 esei

Bahagian B : 2 daripada 3 esei

 

 

80 (26.67%)

40 M

40 M

2 jam

Berpusat

 

Penggal 3 (930/3)

Ujian Bertulis

Bahagian A : 2 daripada 3 esei

Bahagian B : 2 daripada 3 esei

 

 

80 (26.67%)

40 M

40 M

 

2 jam

Berpusat

 Mata Pelajaran  :  USULUDDIN

 

Penggal

Markah

(Wajaran)

Jangkamasa

Jenis Pentaksiran

 

Penggal 1 (931/1)

Ujian Bertulis

Soalan esei 4 daripada 5 soalan

 

 

80 (26.67%)

 

2 jam

Berpusat

 

Penggal 2 (931/2)

Ujian Bertulis

Bahagian A : 2 daripada 3 soalan

Bahagian B : 2 daripada 3 soalan

 

 

 

80 (26.67%)

40 M

40 M

2 jam

Berpusat

 

Penggal 3 (931/3)

Ujian Bertulis

Soalan esei 4 daripada 5 soalan

 

 

80 (26.67%)

 

2 jam

Berpusat

Mata Pelajaran  :  PENGAJIAN AM

 

Penggal

Markah

(Wajaran)

Jangkamasa

Jenis Pentaksiran

Penggal 1 (900/1)

Ujian Bertulis

Bahagian A : 15 soalan objektif

Bahagian B : 4 soalan struktur

Bahagian C : 2 daripada 3 soalan esei

 

 

80 (26.67%)

 

2 jam

Berpusat

Penggal 2 (900/2)

Ujian Bertulis

Bahagian A : 4 soalan struktur

Bahagian B : 1 daripada 2 soalan       (alih bentuk komunikasi)

Bahagian C : 1 daripada 2 soalan esei

 

 

60 (22%)

15 M

15 M

 

50 M

2 jam

Berpusat

Penggal 3 (900/3)

Ujian Bertulis

Bahagian A : 15 soalan objektif

Bahagian B : 1 daripada 2 soalan    (alih bentuk komunikasi)

Bahagian C : 2 daripada 3 soalan esei

 

 

80 (26.67%)

15 M

15 M

 

50 M

2 jam

Berpusat

Mata Pelajaran  :  BAHASA MELAYU

 

Penggal

Markah

(Wajaran)

Jangkamasa

Jenis Pentaksiran

 

Penggal 1 (910/1)

Ujian Bertulis

Bahagian A : 20 soalan objektif

Bahagian B : soalan pemahaman

Bahagian C : 1 daripada 3 soalan esei

 

 

 

100 (33%)

20 M

30 M

50 M

 

2 jam

Berpusat

 

Penggal 2 (910/2)

Ujian Bertulis

Bahagian A : 30 soalan objektif

Bahagian B : soalan struktur

 

 

 

60 (20%)

30 M

30 M

 

1½ jam

Berpusat

 

Penggal 3 (910/3)

Ujian Bertulis

Bahagian A : 20 soalan objektif

Bahagian B : soalan struktur

 

 

 

80 (26.67%)

20 M

20 M

 

2 jam

Berpusat

 

  PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

a)                  Komponen PBS

·         Laporan Kerja Kursus

·         Pembentangan Hasil Kerja Kursus

·         Soal Jawab

b)                  Jadual Perlaksanaan

 

Mata Pelajaran

Penggal 1

Penggal 2

Penggal 3

Pengajian Am

 

Januari – April

 

Sejarah

 

Januari – April

 

Bahasa Arab

 

 

Mei – Oktober

Bahasa Melayu

 

Januari – April

Mei – Oktober

Syariah

 

Januari – April

 

Usuluddin

 

 

Mei – Oktober

 

c)                  Bahan Ujian

 

Mata Pelajaran

Penggal 2

Penggal 3

 

Bahasa Melayu

(910/4 & 910/5)

 

8 esei berformat

 

Panjang

600 – 680 patah perkataan

 

Markah : 25 (8%)

 

 

    Kertas Projek

    1 daripada 2 tema

          Panjang antara  2000 – 2500 patah perkataan

          Markah : 50 (17%)

·               Pembentangan : 12 (20%)

 

 

Usuluddin (931/4)

 

 

          Kertas Projek

          1 daripada  2 tema panjang antara

          2000 – 2500 patah perkataan

          Markah : 48 (80%)

Pembentangan : 12 (20%)

 

 

Syariah (930/4)

 

          Kertas Projek

          1 daripada 3 tema

          Markah Projek : 48 (50%)

          Pembentangan : 12 (20%)

 

 

Pengajian Am (900/4)

 

          Kertas Projek

          1 daripada  2 tema

          panjang tidak lebih daripada 5000 patah perkataan

          Markah :40

          Pembentangan : 15

=(20%)

 

Sejarah (940/4)

 

          Kertas Projek

          1 daripada  2 tema panjang antara

          2000 – 2500 patah perkataan

          Markah :55 (20%)

          Pembentangan : 12 (20%)

 

 

Bahasa Arab (913/4)

 

 

Pindah Teks

Markah : 12%

 

REKOD MARKAH

            Markah PBS perlu dimasukkan dalam system mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh MPM.

Penggal 2

Penggal 3

April

Oktober

 

 

F)         BAGAIMANA GRED AKHIR MATA PELAJARAN DIKIRA ?

 KEPUTUSAN MATA PELAJARAN ADALAH HASIL AGREGAT

BAGI TIGA (3) PENGGAL DAN PBS

 CONTOH :

 

Mata Pelajaran

Nama

Kelas

Kod

Kelas

Gred

Kelas

Nilai

Kelas

Gred Mata Pelajaran

Nilai Mata Pelajaran

 

Pengajian Am

PA 1

900 / 1

C +

2.33

B

3.0

LULUS

PENUH

PA 2

900 / 2

B

3.00

PA 3

900 / 3

B +

3.33

PBS

900 / 4

A

4.00

Bahasa Melayu

BM 1

910 / 1

D

1.00

C +

2.33

LULUS PENUH

BM 2

910 / 2

C +

2.33

BM 3

910 / 3

B

3.00

PBS

910 / 4

910 / 5

A

4.00

 

G)        Apa yang perlu dilakukan jika keputusan kurang memuaskan ?

 o   Pelajar dibenarkan mengulang subjek berkenaan

 

Gred / Prinsipal

Gagal

Tindakan ?

A

Cemerlang

 

B +

B

B –

C +

C

Lulus

Boleh Ulang Peperiksaan Untuk Perbaiki Keputusan

 

D +

D

Lulus Sebahagian

Perlu Ulang Semula Peperiksaan

F

Gagal

 

YURAN

 Bayaran untuk menduduki peperiksaan                                 :           RM120.00

 Yuran bagi setiap mata pelajaran                                          :           RM  90.00

 Bayaran untuk mengulang peperiksaan bagi setiap kelas     :           RM  50.00

 Yuran MUET                                                                            :           RM100.000


 Perancangan Tahunan Aktiviti Unit Kurikulum Pra-U

Tahun 2014

 

BIL

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN TARIKH/BULAN

TINDAKAN

1.

Mesyuarat Kurikulum Pra-U Kali 1

Mesyuarat Kurikulum Pra-U Kali 2

Mesyuarat Kurikulum Pra-U Kali 3

Mesyuarat Kurikulum Pra-U Kali 4

Januari

Mac

Julai

Oktober

SU Kurikulum

2.

Mesyuarat Panitia Kali 1

Mesyuarat Panitia Kali 2

Mesyuarat Panitia Kali 3

Mesyuarat Panitia Kali 4

Januari

Mac

Julai

Oktober

SU Kurikulum

3.

Mesyuarat PBS Kali 1

Mesyuarat PBS Kali 2

Mesyuarat PBS Kali 3

Mesyuarat PBS Kali 4

Januari

April

Mei

Oktober

SU Kurikulum

4.

Kem Puteri Az-Zahra I

Kem Puteri Az-Zahra II

Februari / Mac

Ogos

IMTIAZ

5.

Peperiksaan Percubaan (Penggal 2)

Peperiksaan Percubaan (Penggal 1 & PenggaL 2)

Mac

Oktober

IMTIAZ

6.

Kem Lonjakan Saujana I

Kem Lonjakan Saujana II

April / Mei

September / Oktober

IMTIAZ

7.

Majlis Jaya Waris I (Penggal 2)

Majlis Jaya Waris I (Penggal 1 & Penggal 3)

April

Julai / Ogos

SU Kurikulum

8.

Majlis Redho Ilmu I (Penggal 2)

Majlis Redho Ilmu I (Penggal 1 & Penggal 3)

Mac

November

SU Kurikulum

9.

Majlis Suai Kenal Waris Pra-U

Mei

SU Kurikulum

10.

Kem Pecutan Akhir I (Penggal 2)

Kem Pecutan Akhir II (Penggal 1 & 3)

April / Mei

September / Oktober

IMTIAZ

11.

Jalinan SMKA

Februari

IMTIAZ

 

 

CARTA GANTT PROGRAM UNIT KURIKULUM PPU

2014

 

Bil

Aktiviti

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogs

Sept

Okt

Nov

1.        

Mesyuarat Kurikulum PPU

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

2.        

Mesyuarat Panitia

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

3.        

Program Jaya Waris

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

4.        

Teknik Menjawab Soalan

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

5.        

Redho Ilmu

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

6.        

Solat Hajat

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

7.        

Pentaksiran Berasaskan Sek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

8.        

Kelas Tambahan

 

 

X

X

 

X

 

X

X

 

 

9.        

Kem Puteri Az-Zahra

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

10.     

Perkongsian Pintar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

11.     

Pencerapan P & P

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

12.     

Penyeliaan Buku Latihan

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

13.     

Semakan Fail Panitia

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

14.     

Post Mortem Peperiksaan

X

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

15.     

Peperiksaan Percubaan

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

16.     

MUET

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

17.     

Majlis Aku Janji

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »
powered by rekommend.io