Pengurusan Hal Ehwal Murid Tingkatan 6

 

 

OBJEKTIF

Melahirkan pelajar tingkatan 6

Berilmu dan beramal serta berakhlak mulia

Cemerlang  akademik dan sahsiah

Sentiasa bersedia menghadapi cabaran masa kini dan masa akan datang

Sentiasa bersedia member khidmat kepada yang memerlukan.

STRATEGI

Memastikan semua aktiviti dilaksanakan dengan teratur dan terancang

Menggunakan konsep “ yakin, percaya dan harap “.

Memberi panduan dan bimbingan secara berterusan.

JAWATAN KUASA UNIT HEM

( seperti dalam lampiran carta organisasi)

BIDANG DAN SENARAI TUGAS UNIT HAL EHWAL PELAJAR

 

BIDANG

SENARAI TUGAS

CATATAN

1. Data Pelajar Mengurus rekod dan maklumat pelajarMengurus dan mengemaskini rekod pendaftaran, kemasukan, penempatan dan pertukaran.

Menyemak buku kedatangan harian pelajar

Menyediakan data dalam bentuk hard copy & soft copy
2. Biasiswa dan kebajikan Mengurus permohonan BKPUMemastikan pelajar-pelajar yang sangat memerlukan bantuan keewangan

Merancang dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pemantapan jati diri pelajar

Berusaha membantu pelajar mendapat biasiswa
3. Pembangunan Sahsiah Merancang aktiviti kea rah pembentukan sahsiah :a) mingguan

b) bulanan

c) tahunan

1. Qiamullail2. Solat dhuha

3. Solat hajat & bacaan surah yaasin

4. Usrah badar ( tahsin al-quran)

5. Liqa’ ilmiah

6. Kursus Motivasi

     – Sahsiah

     – Kemahiran belajar

4. Pengawas Melaksanakan program kepimpinanMemantau tugas dan tanggungjawab pengawas

Memastikan semua pengawas dapat melibatkan diri sepenuhnya dengan aktiviti pengawas

Memastikan pengawas dapat menyediakan laporan lengkap dan difailkan

Para pengawas tingkatan 6 adalah
5. Disiplin- Dalam bilik darjah

– Luar bilik darjah

– Dalam majlis rasmi

Mengadakan program bimbingan dan kaunselingMerancang, melaksana dan memantau aktiviti untuk penambahbaikan

Memastikan etika berpakaian diikuti dengan betul dan sesuai mengikut syarak, iaitu :

–          Pakaian rasmi sekolah

–          Pakaian semasa aktiviti kokurikulum

–          Pakaian tambahan untuk majlis

Mengurus perhimpunan Imtiaz dan mingguan berjalan dengan lancar

Sedia berkhidmat

 

 PERANCANGAN / AKTIVITI TAHUNAN

 

BIL

AKTIVITI

CATATAN

1 Mesyuarat
2 Mengemas kini rekod dan maklumat diri pelajar
3 Pendaftaran pelajar baru ( tingkatan 6 bawah )
4 Minggu suai kenal pelajar baru
5 Menyemak kehadiran pelajar
6 Memastikan ketidakhadiran pelajar dengan surat ( disediakan )
7 Bancian pelajar miskin
8 Program khas pemegang biasiswa
9 Program tahsin Al-Quran
10 Program cekap jawi
11 Forum remaja
12 Pertandingan hafalan juz 30
13 Halaqah ilmi
14 Bacaan yaasin
15 Program qiamullail
16 Kursus kepimpinan pengawas
17 Ceramah motivasi
18 Rehlah ilmu
19 Iftor jama’ie
20 Mengurus permohonan biasiswa pelajar

 

CARTA  GANTT

 

BIL

PROGRAM/AKTIVITI

TAHUN 2014

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV
1 Mesyuarat

  ü

  ü

  ü

  ü

2 Mengemas kini rekod dan maklumat diri pelajar

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

3 Pendaftaran pelajar baru ( tingkatan 6 bawah )

  ü

4 Minggu suai kenal pelajar baru

  ü

5 Menyemak kehadiran pelajar

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

6 Memastikan ketidakhadiran pelajar dengan surat ( disediakan )

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

7 Bancian pelajar miskin

  ü

  ü

  ü

8 Program khas pemegang biasiswa

  ü

  ü

  ü

9 Program tahsin Al-Quran

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

10 Program cekap tajwid

  ü

11 Forum remaja

  ü

  ü

12 Pertandingan hafalan juz 30

  ü

  ü

13 Halaqah ilmi

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

14 Bacaan yaasin

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

15 Program qiamullail

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

16 Kursus kepimpinan pengawas

  ü

17 Ceramah motivasi

  ü

  ü

  ü

  ü

  ü

18 Rehlah ilmu

  ü

19 Iftor jama’ie

  ü

20 Mengurus permohonan biasiswa pelajar

  ü

  ü

  ü

  ü

 

 

 

 

Translate »
powered by rekommend.io